Nabór trwa. Zapraszamy!

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Informacje ogólne
Forma szkoły: Zaoczna – 1,5-roczny okres nauczania
Nazwa zawodu i symbol cyfrowy: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 325509
Kwalifikacje: K1. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (Z.13.)

 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.

 

Opis kierunku
1. CHARAKTERYSTYKA
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy sporządza bieżące i okresowe analizy stanu bhp w zakładzie pracy, rozwiązuje bieżące problemy techniczne i organizacyjne związane z bhp w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy. Kontroluje stan bhp w zakładzie, sporządza sprawozdania i protokoły pokontrolne oraz opinie dotyczące spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, ocenia ekonomiczne skutki zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Dobiera właściwe środki ochrony dla pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy, nadzoruje wykonywanie zleceń służb kontrolujących warunki bhp we wszystkich instytucjach. Do podstawowych zadań technika bhp w firmie należy: identyfikacja i ocena zagrożeń występujących w procesie pracy oraz ryzyka związanego z tym zagrożeniami, organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wypracowanie i wdrożenie metod ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą, ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków, współdziałanie ze służbami pracowniczymi zakładu pracy w zakresie obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy może podjąć pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy.

 

2. KARIERA ZAWODOWA
Pracę znajdziesz we wszystkich instytucjach, przedsiębiorstwach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy. Możesz prowadzić szkolenia z zakresu bhp w ramach posiadanych kwalifikacji
i posiadanych uprawnień. Będziesz pracować indywidualnie. Praca będzie wymagać współpracy z wszystkimi pracownikami w zakresie bhp.


EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY PIERWSZĄ KWALIFIKACJĘ (Z.13.) ODBYWA SIĘ POD KONIEC III SEMESTRU


Z ostatniej chwili

 

NOWOŚĆ! BEZPŁATNE Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych !

 

Więcej >>>  

Współpraca z biznesem

 

   

 Europejskie Centrum Nauki "Vademecum" w celu zapewnienia swoim słuchaczom najwyższego poiomu świadczonych usług edukacyjnych ściśle współpracuje z następującymi jednostkami

 

Więcej >>>  

Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna w Podkowie Leśnej Punkt Konsultacyjny w Nysie

więcej...

Wynajem sal

więcej...

Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe „Vademecum”
w Nysie

więcej...