fbpx

Rekrutacja trwa! Zapraszamy do naszych Biur rekrutacyjnych: Nysa, ul. Poznańska 1 oraz w Galerii Dekada w Nysie

Opiekun medyczny.

Opis kierunku

 

  1. CHARAKTERYSTYKA:

01.02.2021 został ogłoszony tekst Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniający rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2021 poz. 211). Zgodnie z tym rozporządzeniem kompetencje opiekuna medycznego poszerzą się. Nastąpi zmiana nazwy kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie z „MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej” na: „MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej”, podkreślająca to, że opiekun medyczny jest zawodem medycznym.

 

Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.  Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio–psycho-społeczne. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym.

 

Zawód należy do grupy zawodów „międzynarodowych” i można go z powodzeniem wykonywać zarówno w kraju jak i zagranicą.

 

  1. KARIERA ZAWODOWA

Po ukończeniu szkoły policealnej możesz pracować:

  • W szpitalach,
  •  zakładach opiekuńczo-leczniczych,
  • niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej,
  • domach i ośrodkach pomocy społecznej, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niesamodzielnych,
  • hospicjach
  • sanatoriach.
  • w domach pacjentów, świadcząc opiekę indywidualną.

W trakcie nauki język angielski zawodowy oraz język migowy poszerzające możliwości kontaktu z pacjentami niesłyszącymi oraz za granicą.

 


EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJĘ MED.14. ODBYWA SIĘ POD KONIEC NAUKI.

 

 

Zainteresowany tym kierunkiem?

Link do rekrutacji znajdziesz TUTAJ 👉 https://erk24.pl/vademecum/erk/index.php

Podgląd nauki w Vademecum

 

Jesteś ciekawy jak wygląda nauka w Vademecum?
zobacz LINK


Współpraca z biznesem

     Europejskie Centrum Nauki "Vademecum" w celu zapewnienia swoim słuchaczom najwyższego poiomu świadczonych usług edukacyjnych ściśle współpracuje z następującymi jednostkami

Więcej >>>  

Wyróżnienia

 

    edukacji 2021 logo 400  Logo regular 2020

Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna w Podkowie Leśnej Punkt Konsultacyjny w Nysie

więcej...

Wynajem sal

więcej...

Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe „Vademecum”
w Nysie

więcej...