FAQ

Najczęściej zadawane pytania

W pierwszym kroku należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej stronie internetowej, a następnie z dokumentami zapraszamy do Działu Rekrutacji przy ulicy Poznańskiej 1 w Nysie.

Rekrutacja prowadzona jest na wszystkie kierunki dostępne na naszej stronie internetowej.

Zajęcia prowadzone są w 2 trybach nauczania. Zajęcia w trybie zaocznym: sobota i niedziela średnio 2 razy w miesiącu, w trybie stacjonarnym: około 4 dni w tygodniu średnio 2 razy w miesiącu.

Zajęcia w trybie zaocznym odbywają się w godzinach:  sobota, niedziela pomiędzy 8.00 a 18.20, w trybie stacjonarnym: w dni powszednie pomiędzy 15:00 a 20.00, w weekend pomiędzy 8.00 a 18.20.

Wszystkie informacje organizacyjne są zamieszczane na grupowej skrzynce mailowej.

Tak, do zapisu nie jest wymagane zdanie egzaminu maturalnego, a jedynie ukończenie szkoły średniej.

Nie, do zapisu do szkoły konieczne jest świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Nie, do zapisu wymagany jest oryginał, duplikat lub ksero poświadczone notarialnie.

Tak, jest to zaświadczenie od lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki. Zaświadczenie wydawane jest na podstawie skierowania ze szkoły. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich.) Zaświadczenie to będzie wymagane w momencie podjęcia decyzji o uruchomieniu kierunku.

Tak, ale tylko kiedy posiada pisemne upoważnienie. To samo dotyczy odbioru zaświadczeń.

Tak, na okres dwóch tygodni, po napisaniu pisemnego zobowiązania.

Tak, ze szkoły można zrezygnować w dowolnym momencie,  zgodnie z warunkami podpisanej umowy o naukę.

Tak, zrezygnowanie ze szkoły unieważnia promocję “0 zł wpisowego” i wówczas należy uiścić opłatę 100 zł tytułem wpisowego.

Tak, wydajemy zaświadczenia do ZUS i zaświadczenia potwierdzające naukę do innych instytucji. Wszystkie zaświadczenia są bezpłatne.

Zaświadczenie potwierdzające zapis do szkoły wydajemy od dnia zapisu pod warunkiem złożenia kompletu dokumentów. Zaświadczenie potwierdzające rozpoczęcie nauki najwcześniej w dniu pierwszych zajęć po uprzednim zgłoszeniu chęci otrzymania takiego zaświadczenia na stosownym formularzu.

Tak, wydajemy legitymacje szkolne, które uprawniają do zniżek na PKP, komunikację miejską, kino, teatr, basen dla słuchaczy do 24 roku życia.

Legitymacje są wydawane do 7 dni od zgłoszenia chęci jej posiadania.

Wydanie legitymacji jest bezpłatne. Płatne natomiast jest wydanie duplikatu w przypadku zagubienia dokumentu – szczegóły  w sekretariacie.

Nie, szkoła nie wyznacza górnej granicy wiekowej zapisu do szkoły. Warunkiem przyjęcia, jako że prowadzimy szkoły dla dorosłych jest ukończenie 18 r.ż.

Tak, najpóźniej na 2 tygodnie po rozpoczęciu pierwszych zajęć.

Tak, nauka w szkole policealnej Vademecum jest bezpłatna, przy założeniu, że słuchacz uczestniczy w min. 50% obowiązkowych zajęć oraz wskaże ECN Vademecum z Nysy jako jedyną szkołę uprawnioną do pobierania na jego naukę na jednym kierunku dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.