Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe NPKU Vademecum

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) – to nowa forma zdobycia zawodu odpowiednia dla tych wszystkich, którzy chcieliby możliwie jak najszybciej zdobyć konkretny zawód, czy też podwyższyć swoje kwalifikacje. Dzięki takiej formie kształcenia na zajęcia przychodzi się głównie po to, aby zdobywać praktyczne umiejętności, teorię można w dużej mierze opanować dzięki wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość.

Kto może uczestniczyć w Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym (KKZ)?

W kursie może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat bez względu na posiadane wykształcenie (za wyjątkiem zawodów, gdzie jest wymóg posiadania średniego wykształcenia).

Czas trwania KKZ

Czas realizacji programu kursu do ustalenia z grupą kursantów.

Uprawnienia po ukończeniu KKZ

Osoba, która ukończy Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i prawo do wykonywania zawodu w zakresie posiadanej kwalifikacji.

Po zdaniu wszystkich kwalifikacji obowiązujących w danym zawodzie otrzymuje się tytuł technika.

Dokumenty potwierdzające ukończenie KKZ

  • Zaświadczenie MEN o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego
  • Zaświadczenie ECN Vademecum
  • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wydane przez OKE

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.