Liceum ogólnokształące – dokumenty rekrutacyjne

1. Do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych ECN Vademecum przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają:

  • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (8 letniej) lub gimnazjum / zasadniczej szkoły zawodowej

 

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne:

  • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (8 letniej) lub gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej (oryginał, odpis, duplikat lub ksero poświadczone przez notariusza)
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki
  • 2 identyczne podpisane na odwrocie zdjęcia legitymacyjne (30×42 mm)
  • Kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata, poświadczonego za zgodność z oryginałem przez pracownika szkoły
  • dwie koperty + 2 znaczki

 

TERMIN ZGŁOSZEŃ:

  • Rekrutacja trwa
  • Decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc ograniczona

Więcej informacji:

Dział rekrutacji
dos@vademecum.nysa.pl
77 435 12 54 wew. 24, 721 860 739

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.