Szkoła policealna – dokumenty rekrutacyjne

1. Do Szkoły Policealnej dla dorosłych ECN Vademecum przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają:

 • wykształcenie średnie;

W przypadku składania wniosku o przyjęcie na dany kierunek kształcenia kandydat określa zastępczy kierunek na którym może rozpocząć naukę, w sytuacji gdy wskazany przez niego kierunek pierwszego wyboru nie zostanie uruchomiony.

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne:

 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub ksero poświadczone przez notariusza)
 • 2 identyczne podpisane na odwrocie zdjęcia legitymacyjne (30×42 mm) – tylko dla chętnych otzrymania legitymacji
  ( do 24 r.ż.)
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata – do wglądu
 • 2 koperty + 2 znaczki
 • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie*

  * skierowanie wydaje szkoła

TERMIN ZGŁOSZEŃ:

 • Decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc ograniczona

Więcej informacji:

Dział rekrutacji
dos@vademecum.nysa.pl
77 435 12 54 wew. 24, 721 860 739

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.